Pokoleniówka w Jatutowie i inne projekty, które wspiera LGD „Nasze Roztocze” w audycji „Echa pokoleniowej tęsknoty” na antenie Radia Lublin

513

W dniu 21.09.2019r. na antenie Radia Lublin mogliśmy posłuchać reportażu zrealizowanego na terenie Gminy Zamość. To jedna z audycji Kalejdoskopu regionalnego promującego projekty zrealizowane ze wsparciem z funduszy unijnych. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zauważyli sukcesy Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” we wdrażaniu Strategii i współpracy w środowisku lokalnym, dlatego postanowili nagrać audycję u nas. Do pracy nad nagraniem zaprosiliśmy Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Stowarzyszenie to zrealizowało z naszym dofinansowaniem projekt dotyczący utworzenia Pokoleniówki w Jatutowie. Na spotkanie z przygotowującą audycję, panią redaktor Czesławą Borowik umówiliśmy się właśnie w Jatutowie. Podczas nagrania panie z Kół Gospodyń Wiejskich opowiadały o swojej działalności i realizowanych inicjatywach – o tańczących czarownicach, o warsztatach rękodzieła, o tradycyjnej lokalnej kuchni i kurczaku ze młyna, który ma na swoim koncie już wiele nagród. Panie z wielkim zaangażowaniem mówiły o tym, co jest najpiękniejsze na zamojskiej wsi i co chciałyby przekazać swoim dzieciom i wnukom.
Następnie udaliśmy się do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, gdzie panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich zgromadziły już ponad 1000 eksponatów. Izba powstała z wielkiej pasji i chęci przekazania następnym pokoleniom takiego obrazu wsi, który panie zapamiętały z dzieciństwa i młodości. Dziś ta wieś wygląda już zupełnie inaczej, dlatego jest to ważna inicjatywa. Mamy nadzieję, że udzielone przez nasze LGD wsparcie finansowe pozwoli w niedługim czasie wybudować obok Izby tradycyjną kuźnię i stodołę.
Patrząc na tak wielką aktywność lokalną w Gminie Zamość, cieszymy się, że środki finansowe z funduszy unijnych, którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, chociaż skromne to wspierają ciekawe i ważne dla społeczności lokalnej pomysły i projekty.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i pomogli nam w nagraniu audycji a zwłaszcza pani Agacie Piwko, pani Jolancie Zakrzewskiej, pani Wandzie Szpuga i oczywiście pani redaktor Czesławie Borowik.
Kto nie słuchał audycji w radio, niedługo będzie mógł jej odsłuchać w całości za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy

Małgorzata Kwaśniak – prezes Zarządu LGD „Nasze Roztocze”