Podziękowali za opiekę

823

Już po raz jedenasty w dniu 22 września 2019 roku, delegacje zamojskich strażaków wraz z pocztami sztandarowymi oraz rodzinami uczestniczyły w dziękczynnej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Wzięła w niej także udział dość liczna delegacja 12 jednostek OSP z terenu gminy Zamość na czele Piotrem Koczułapem Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Ryszardem Gliwińskim Wójtem Gminy Zamość. Zbiórka uczestników miała miejsce przy Kaplicy Objawień, skąd nastąpił uroczysty przemarsz do kościoła na Mszę świętą, którą koncelebrowali: kustosz sanktuarium ks. Eugeniusz Derdziuk oraz kapelan zamojskich strażaków ks. Jan Andrzej Chmaj, który wygłosił kazanie. Na dalszą część spotkania wszyscy zgromadzeni udali się pod kaplicę Św. Rocha, gdzie odśpiewano Anioł Pański i została złożona wiązanka kwiatów w miejscu jednej z bitew powstania styczniowego. Organizatorem pielgrzymki z licznym udziałem władz samorządowych i parlamentarzystów, był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.

GOK: KC