Podsumowanie 2019 roku w LZS

791

16 grudnia 2019 rok w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu podczas Przedświątecznego Prezydium Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu, zostały wręczone podziękowania dla sponsorów oraz wyróżnienia dla najbardziej aktywnych samorządów, klubów i działaczy sportowych z terenu powiatu zamojskiego. Wyróżnienie dla Samorządu Gminy Zamość, za aktywne uczestnictwo reprezentantów gminy oraz pomoc w organizacji powiatowych imprez rekreacyjno-sportowych, odebrał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Dyplomy za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym LZS otrzymali także: Wojciech Suchowicz z Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego „Suchowiczteam” oraz Piotr Chabros z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut” Siedliska z siedzibą w Sitańcu. Na zakończenie spotkania uczestnicy złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem. Więcej informacji o działalności PiMZ LZS w Zamościu znajduje się na stronie internetowej www.lzszamosc.pl.

GOK KC