PODSUMOWANIE 2018 ROKU. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

998

26.01.2019r. w obiekcie świetlicowym w Wólce Wieprzeckiej odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ podsumowujące rok 2018. W trakcie zebrania  przedstawiono sprawozdanie merytoryczno – finansowe oraz krótką prezentację multimedialną opowiadającą  i ilustrującą liczne wydarzenia zrealizowane podczas ubiegłego roku. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdania, a  delegatki udzieliły absolutorium  Zarządowi za co serdecznie dziękujemy.  Podjęto stosowne uchwały i  zatwierdzono plan działalności na rok 2019. Podziękowano  ustępującym przewodniczącym  Kół Gospodyń Wiejskich za wieloletnią współpracę i dotychczasowe działania  na rzecz lokalnych społeczności  Halinie Sowie z KGW  w Wychodach, Annie Denkiewicz z KGW Wólka Panieńska, Jolancie Zakrzewskiej  KGW  Płoskie, Teresie Bondyrze KGW Lipsko Kosobudy, Wiesławie Siekierdzie KGW Szopinek, Annie Serafin KGW Lipsko oraz Beacie Wichorowskiej KGW Mokre. Panie otrzymały od stowarzyszenia pamiątkowe statuetki, które zostały wykonane specjalnie na tę okoliczność przez garncarza z Krasnobrodu, Pana Mirosława Lipskiego. Od  Wójta i Samorządu Gminy Zamość popłynęły podziękowania i  słowa  uznania za dotychczasową prężną działalność  naszej organizacji  oraz  gratulacje dla Zarządu Stowarzyszenia 28+ z prezes Agatą Piwko na czele. Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowali  się lokalni artyści: grupa “SABAT” – tańczące czarownice (KGW Płoskie, KGW Wólka Wieprzecka, KGW Szopinek, KGW Sitaniec, KGW Jatutów, KGW Skaraszów), zespół “BARYTON” z Lipska, zespół “SHOWMEN” z Szopinka, zespół “ROZTOCZANKI” z Wólki Wieprzeckiej, zespół “ZŁOTY TABOR” z Tomaszowa Lub.  oraz członkinie  Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość, które wcieliły się w rolę modelek  w “Pokazie mody cygańskiej”. Przez cały czas trwania uroczystości można było podziwiać wystawę rękodzieła lokalnego wykonanego przez nasze uzdolnione członkinie oraz wziąć udział w akcji charytatywnej na rzecz rodziny z Kalinowic poszkodowanej w wyniku pożaru. Dziękujemy za hojność naszych gości ponieważ podczas zebrania nazbieraliśmy  dla rodziny Maszewskich prawie 1000zł. Zaledwie kilka godzin a puszka była pełna.

DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM OSOBOM WSPIERAJĄCYM NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ. Specjalne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich aktywnych społecznie Przewodniczących i Członkiń KGW, wszystkich Delegatek, Komisji Rewizyjnej, do pana Wójta Ryszarda Gliwińskiego, do pana Konrada Dziuby, do Przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Suchowicza, do Starostwa Powiatu Zamojskiego, do Dyrektora GOK w Wysokiem Jarosława Kalbarczyka, OSP GMINY ZAMOŚĆ, MRG ZAMOŚĆ, do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i innych organizacji, do pani Elżbiety Stankiewicz Dyrektor  Biblioteki w Mokrem. Dziękujemy GOSPODARZOM świetlicy w Wólce Wieprzeckiej – Sołtysowi Piotrowi Koczułapowi, KGW z Wólki Wieprzeckiej, Zbigniewowi Konaszczukowi i Piotrowi Kycowi, Krzysztofowi Czerwieńcowi oraz wszystkim artystom,  którzy uświetnili nasze wydarzenie.

Dziękujemy za to co mogliśmy wspólnie przeżyć w 2018 roku. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA  KOBIET 28+
tekst: prezes Agata Piwko
foto: Daria Burcon, Marzena Proć, Agata Piwko