Podróże kulinarne młodych kuchcików – warsztaty inspirowane kuchnią regionalną

789

Z ogromną radością, pragniemy poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach realizuje projekt pt. ,,Podróże kulinarne młodych kuchcików – warsztaty inspirowane kuchnią regionalną”. Celem zadania jest integracja lokalnej społeczności oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu Zamojszczyzny.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego na wsparcie inicjatyw lokalnych Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich z Bortatycz w grudniu 2018 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i jako młoda organizacja w lutym br. złożyło wniosek, który otrzymał pozytywną ocenę i znalazł się w grupie 69 wniosków wybranych do dofinansowania spośród 511 zakwalifikowanych w ramach konkursu z liczbą punktów 173.

Członkinie Koła z Bortatycz jako jedyne w Gminie Zamość otrzymały dofinansowanie w wysokości 4500 zł na realizację zadania. Na potrzeby przedsięwzięcia za otrzymaną dotację zostaną zakupione – szafa chłodnicza oraz kuchenka gazowa pięciopalnikowa. W ramach realizacji zadania członkinie Koła zorganizują również warsztaty kulinarne dla dzieci z sołectwa  Bortatycze i okolicznych miejscowości. Warsztaty planowane są na czerwiec i lipiec. O terminie warsztatów będziemy informować w najbliższym czasie.

Agnieszka Kwoka
Prezes Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką”