Pniówek ma nowe oświetlenie uliczne

929

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję pn. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3247 L w m. Pniówek.

W ramach zadania wykonano ok. 420 m.b. linii kablowej wraz z instalacją 13 opraw oświetleniowych typu Led na słupach oświetleniowych na działkach nr ew. 171, 174, 103/1, 104/7 w m. Pniówek. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 75 727,94 zł w tym 43 427,13 zł to środki funduszu sołeckiego 2019 roku. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Inkaso Usługowy Zakład Elektryczny. Gwarancja wynosi 60 miesięcy. Odbiór techniczny zadania odbył się 28.11.2019 r.