Płoskie z nową drogą

652

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 659/39, 659/40 w m Płoskie (od DK 74 przed DP 3217L do m. Siedliska).

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na warstwie wiążącej z masy bitumicznej na odcinku o długości 285 m.b., zjazdy indywidualne do posesji z masy bitumicznej. Pobocza utwardzono materiałem kamiennym. Wartość robót budowlanych wyniosła 218 730,90 zł. Ich wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. Zamość. Droga objęta jest 5-letnią gwarancją.