Ostatkowy pobór krwi

45

Akcja Poboru: OSTATKOWY POBÓR KRWI

10 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Płoskiem
(Płoskie 139A) od godz. 8:00 do 14:30

Każdy dawca otrzyma: zestaw gadżetów, regeneracyjny posiłek.

Na Akcji możesz zarejestrować się w BAZIE DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO

MOC NAGRÓD DO WYLOSOWANIA:
KARNETY NA: zestawy kebabowe, pizza, kręgle, bilard, usługi kosmetyczne, wejściówki do klubu.
PONADTO: czujnik tlenku węgla, oraz nagrody ufundowane przez OSP Płoskie.

OSTATKOWY KĄCIK z Andrzejkowym akcentem

Najmłodsi o krwiodawstwie – wystawa prac plastycznych

Organizatorzy: Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, Rejonowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Młodzieżowa Rada Gminy Zamość, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Sołectwo Płosie, KGW Płoskie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu z jednostką OSP w Płoskiem.