Obóz dla młodzieży gminnej – podsumowanie

780

14 sierpnia br. w godzinach popołudniowych w świetlicy wiejskiej sołectwa Płoskie, odbyło się podsumowanie czterodniowego wyjazdu dzieci i młodzieży członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość przy współpracy Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. Bazą tegorocznego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego była miejscowość Bocheniec koło Chęcin, a celem oprócz doskonalenia umiejętności z ratownictwa medycznego i zasad ochrony przeciwpożarowej było zwiedzanie Gór Świętokrzyskich. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy wyjazdu, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, opiekunowie MDP OSP oraz Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Po powitaniu Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu druh Piotr Koczułap podziękował Samorządowi Gminy Zamość za pomoc w organizacji i dofinansowanie wyjazdu dla młodzieży strażackiej oraz opiekunom i wolontariuszom za szkolenie i opiekę. Następnie, zebrani zapoznali się z realizacją zadań na obozie bogato ilustrowaną zdjęciami. Na zakończenie części oficjalnej, do zebranych przemówił Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, dziękując młodzieży za udział w wyjeździe i aktywną postawę w życiu naszej gminnej społeczności. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz dyskoteką, podczas której do tańca przygrywali młodzi druhowie z miejscowej OSP.

GOK KC