Nowe szlaki rowerowe w Gminie Zamość

549

„Traktem Ordynackim” i „Po wzgórzach Roztocza” – takie nazwy noszą dwa nowe szlaki rowerowe w Gminie Zamość, które właśnie zostały oznakowane. Oba przebiegają po terenach Województwa Lubelskiego, przecinając kilka gmin.
Oznakowanie nowych szlaków rowerowych w Gminie Zamość było jednym z zadań w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020. Szlaki oznakowano zarówno znakami drogowymi R-1, R-1a, R-1b i R-3, jak i znakami malowanymi na drzewach wzdłuż leśnych odcinków trasy szlaków. Nowe dwa odcinki szlaku rowerowego o nazwach „Traktem Ordynackim” i „Po wzgórzach Roztocza” przebiegają na terenie województwa drogami gminnymi, powiatowymi i leśnymi; są zlokalizowane w powiecie zamojskim na terenach Gminy Zamość, Gminy Adamów i Gminy Zwierzyniec. Nowe odcinki szlaków rowerowych stanowią połączenie istniejącego szlaku rowerowego Gminy Zamość z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i szlakiem GreenVelo.

Pierwszy odcinek szlaku rowerowego o nazwie „Traktem Ordynackim”
Szlak przebiega przez miejscowości Wólka Wieprzecka – Kosobudy – Obrocz, w ciągu drogi powiatowej nr 3250L na odcinku od km 06+134 (Wólka Wieprzecka – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3255L oraz drogą gminną nr 110414L) do km 14+280 (Obrocz – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3252L). Długość szlaku do oznakowania wynosi 8,2 km. Odcinek drogi powiatowej nr 3250L zlokalizowany jest w Województwie Lubelskim, na terenie Powiatu Zamojskiego, w Gminie Zamość i Gminie Zwierzyniec.

Drugi odcinek szlaku rowerowego o nazwie „Po wzgórzach Roztocza”
Trasa szlaku rowerowego zlokalizowana jest w Województwie Lubelskim, na terenie Powiatu Zamojskiego, w Gminie Zamość, Gminie Adamów i Gminie Zwierzyniec. Szlak biegnie przez miejscowości Guciów – Lipsko Polesie przez Guciów, Bliżów, Adamów, Szewnię Dolną, Szewnię Górną, Czarnowodę, Feliksówkę i Lipsko Polesie. Długość szlaku do oznakowania wynosi 24,8 km. Oznakowanie umieszczono na następujących odcinkach dróg:

  • droga powiatowa nr 3253L – na odcinku od 02+650 km do 08+000, od Adamowa przez Bliżów do Guciowa,
  • droga gminna nr 110852L – na odcinku od 00+680 do 00+710 km, początek od drogi nr 110830L, biegnie przez Bliżów Wojda aż do końca zabudowy,
  • droga leśna przez Lasy Komisarskie – początek od drogi gminnej nr 110852L (00+705 km) koniec przy drodze powiatowej nr 3255L, początkowy fragment drogi leśnej przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110852L,
  • droga powiatowa nr 3255L – na odcinku od 00+000 km do 04+140, początek w Szewni Górnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 849, droga biegnie przez Szewnię Dolną do Wólki Wieprzeckiej,
  • droga gminna nr 110827L – na odcinku od 00+000 do 4+850 km, początek od drogi wojewódzkiej nr 849, droga biegnie przez Szewnię Górną, Czarnowodę do Feliksówki, koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110825L,
  • drogi wewnętrzne (leśne) w Feliksówce i Lipsku Polesiu,
  • droga gminna nr 112225L – droga pożarowa w Lipsku Polesiu (obok dawnej szkoły), biegnie od drogi wojewódzkiej nr 849 w kierunku południowo-wschodnim.

UGZ: KG