Nowe oświetlenie uliczne w Sitańcu

973

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w m. Sitaniec na drogach wewnętrznych na osiedlu Ferencówka.

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie ok. 700 m.b. linii kablowej wraz z instalacją 26 opraw oświetleniowych typu Led na słupach oświetleniowych (parkowe) na działkach 1142/2, 1136/27, 1136/46, 1137/53, 1137/52, 1136/28, 1134/1, 1057/29, 1057/35, 1137/49, 1137/63. Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja zadania kosztowało 106 322,75 zł, w tym 50 837,76 zł to środki Fundusz Sołeckiego 2019 roku. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Inkaso Usługowy Zakład Elektryczny. Gwarancja wynosi 60 miesięcy. Odbiór techniczny zadania odbył się 28.11.2019 r.