Nowe oświetlenie uliczne w Chyżej

810
© autorzy OpenStreetMap

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110429L w m. Chyża.

W ramach inwestycji wykonano odcinek linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 110429L o długości ok. 320 m.b. wraz z instalacją 11 opraw oświetleniowych typu Led na słupach oświetleniowych działkach nr ew. 172/3, 171/4, 170/2, 168/2. Koszt inwestycji wyniósł 35 931,41 zł w tym 26 000 zł to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Chyża.