Nowe drogi i chodnik w Jatutowie

933

Gmina Zamość zakończyła przebudowę dróg gminnych nr 110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przypomnijmy w dniu 27 maja 2019 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania, a 5 lipca umowę z Wykonawcą inwestycji.

W ramach zadania przebudowano drogi gminne o długości w sumie około 2 646 m wraz z utwardzeniem poboczy, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, wybudowano chodnik o łącznej długości około 728 m, wybudowano nowe zjazdy do posesji i wykonano perony autobusowe, studnie chłonne i wpusty krawężnikowo-jezdne, wyprofilowano istniejące rowy, przebudowano istniejące oświetlenie uliczne, wykonano przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i znakiem aktywnym, oznakowanie pionowe, ustawiono poręcze ochronne dla pieszych przy przepustach oraz
wykonano stałą organizację ruchu.
Wykonawcą inwestycji była firma „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik”. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2 183 079,92 zł brutto. Odbiór końcowy i przekazania do eksploatacji przebudowanych dróg odbył się w dniu 26.11.2019 r. z udziałem przedstawicieli UG Zamość, GZOK oraz Wykonawcy.