Nasi Kowale wykuli nagrody w Wojciechowie

858

Jerzy Kwarciany zdobył pierwszą nagrodę, podczas odbywających się w Wojciechowie Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej. Natomiast Jarosław Majdan zajął drugie miejsce. Obydwaj kowale są mieszkańcami Gminy Zamość, a dokładnie Wólki Panieńskiej. Tam prowadzą własną kuźnię.

W połowie lipca każdego roku Wojciechów zamienia się w stolicę kowalstwa. Do tej położonej koło Nałęczowa miejscowości przyjeżdżają kowale z całego kraju, aby wziąć udział w odbywających się tam Ogólnopolskich Targach Sztuki Kowalskiej, a także Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich. W tym roku do Wojciechowa przybyło ponad 40 kowali artystów z całej Polski i zagranicy. Uczestniczyli w wykładach i pokazach oraz startowali w konkursie kowalstwa artystycznego. W rywalizacji o kowalskie podium stanęło 16 drużyn. Przy ocenie jury brało pod uwagę zastosowanie tradycyjnych technik kowalskich i tradycyjnego zdobnictwa, wierność regionalnej tradycji, wkład pracy w ich wykonanie, poziom techniczny i artystyczny wykonanej pracy i jej funkcjonalność. W kategorii: za pracę domową – ławkę ogrodową dwuosobową, jury przyznało dwie pierwsze nagrody. Jedną z nich zdobył Jerzy Kwarciany. Natomiast w tej samej kategorii drugie miejsce ex aequo zajął Jarosław Majdan oraz dwóch innych kowali. Na co dzień obaj nasi Kowale pracują w kuźni w Wólce Panieńskiej, założonej przez ojca Pana Jerzego w 1959 roku. Tutaj nasz mistrz doskonali swój talent i kunszt od ponad 25 lat. Już jako 14-letni młodzieniec pomagał ojcu w kuźni. W tym roku przypada okrągła 60. rocznica jej działalności. To tutaj wykuwane były m.in. głownie halabard dla Gwardii Szwajcarskiej formacji wojskowej pełniąca rolę straży przybocznej Papieża.

Obu naszych kowali łączy nie tylko młot i kowadło, ale też rodzina… Pan Jarosław jest zięciem Pana Jerzego. Kowalskiego fachu pod okiem dziadka i mistrza uczy się również wnuk Marcel, na co dzień uczeń ósmej klasy Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Natomiast w kuźni i na zawodach obu Panów wspiera jako pomocnik kowala Marcin Sołoducha.

Naszych kowali z gratulacjami i podziękowaniami za godne reprezentowanie naszej Gminy poza jej granicami odwiedził Przewodniczący Rady Gminy Zamość i Sołtys Sołectwa Wólka Panieńska Wojciech Suchowicz.