Manewry medyczne MDP 2019

653

W dniu 29 listopada 2019 r. w świetlicy Wiejskiej w Płoskiem odbyły się „Manewry Medyczne MDP- 2019”, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. W Manewrach udział wzięło kilkudziesięciu uczestników – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Młodzieżowej Rady Gminy Zamość.
Zebranych powitał Komendant Gminny OSP Gminy Zamość Druh Tomasz Bosiak, po czym wraz z Druhem Mirosławem Soboniem Zastępcą Komendanta Gminnego OSP rozpoczęli szkolenie teoretyczno- praktyczne z pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie polegało na zabezpieczeniu poszkodowanego, który spadł z wysokości z podejrzeniem porażenia przez prąd. Druhów prowadzących szkolenie wspierała członkini MDP w Płoskiem Druhna Wiktoria Rek- laureatka 42 edycji eliminacji gminnych OTW „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Do szkolenia użyto AED- automatyczny defibrylator zewnętrzny – urządzenie, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową, jest jedynym sposobem na uratowanie życia.
Spotkanie zakończyło się zabawą dyskotekową.
W spotkaniu uczestniczyli także Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap, Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Młodzieżowej Rady Gminy Zamość, Przedstawiciele OSP oraz Strażacy z OSP Płoskie.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji powyższego spotkania serdecznie dziękujemy a Młodzieży za przyjęcie zaproszenia do udziału w nim.

Tekst – Bożena Kozioł
Zdjęcia – Tomasz Bosiak