Laureaci konkursu literackiego

554

Prace literackie naszych uczniów, zgłoszone do konkursu w ramach akcji społecznej „Serce Kapsuły Czasu”, zostaną zamknięte w Kapsule w wersji oryginalnej oraz cyfrowej w II kwartale 2020 r. Oznacza to, że ich autorzy znaleźli się w gronie Zwycięzców Honorowych – Bartosz Łyś kl.6 oraz Wyróżnionych – Maja Kudyk kl.8 i nasza absolwentka Martyna Sierkowska (uczennica I LO). Uczniowie podjęli się interpretacji tematu: „Podróż wyobraźnią w przyszłość! Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym!” W zamyśle organizatora akcji – Fundacji „TworzyMY Kraków” zarówno sama Kapsuła (rzeźba architektoniczna), jak i zamknięte w niej prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które zostanie darowane następnym pokoleniom. „Kapsuła Czasu” będzie otwierana za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, aby porównać wizje autorów prac z teraźniejszością. Zdeponowane utwory będą służyły pogłębionej debacie publicznej na temat obecnego kształtu, a także możliwych kierunków rozwoju wspólnej przestrzeni.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku