Kolejne unijne pieniądze

279

ŚWIETLICA W ŻDANÓWKU Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM
Świetlica wiejska w Żdanówku będzie rozbudowana i przebudowana. W dniu 15 maja br. Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 492 748 zł. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 985 484 zł.
W ramach projektu istniejący budynek świetlicy wiejskiej zostanie przebudowany i rozbudowany o nowe skrzydło od strony północno – zachodniej, powstanie obiekt o powierzchni 292,34 m2. Projekt przewiduje również instalacje paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz umieszczenie przy świetlicy dwóch ławek solarnych. Ławki wykorzystując energię słoneczną, umożliwiają doładowanie urządzeń elektronicznych takich, jak tablet lub telefon komórkowy. Prace budowlane już się rozpoczęły, zakończenie robót planowane jest w 2020 r.
W rozbudowanej świetlicy będą prowadzone zajęcia ruchowo – taneczne, z języka angielskiego, plastyczne. Mieszkańcy będą mogli brać udział także w organizowanych spotkaniach cyklicznych i okolicznościowych.

STADION W ZAWADZIE Z DOFINANSOWANIEM
Stadion sportowy w Zawadzie już niebawem zmieni swoje oblicze. W dniu 15 maja br. Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Projekt pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Szacunkowa wartość zadania 963 754,82 zł, a przyznanie dofinansowanie wynosi 481 878,00 zł.
W ramach zadania przebudowane będzie boisko piłkarskie oraz zainstalowane oświetlenie boiska, wybudowana będzie trybuna terenowa, trybuny dla kibiców oraz wiaty dla zawodników.
Na budynku klubowym zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, z których prąd będzie pokrywał ponad 50% zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.

UGZ