Kalinowice z nową drogą, oświetleniem i kanalizacją

470

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 22/34 w Kalinowicach, a także budowa oświetlenia tej drogi i kanalizacji sanitarnej.

W zakres inwestycji weszło m.in. wykonanie jezdni z kostki brukowej o długości 409 m.b. i szerokości 4 m.b., zagęszczonych i utwardzonych tłuczniem poboczy oraz „mijanek” z kostki brukowej.

Ponadto droga posiada zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m utwardzone do krawędzi pasa drogowego lub istniejących bram kostką brukową. Zjazdy do niezabudowanych działek zostały utwardzone tłuczniem.

W ramach projektu rozbudowano również kanalizację sanitarną, umożliwiając nowe przyłącza nieruchomości w ilości 12 sztuk. Całość zadania drogowego była finansowana z budżetu Gminy Zamość, a jego wartość to 567 089,31zł.

Jednocześnie wraz z budową drogi była realizowana inwestycja polegająca na budowie oświetlenia ulicznego -16 latarń parkowych o łącznej długości 410 m.b. Wszystkie oprawy w energooszczędnej technologii LED. Budowa oświetlenia ulicznego była realizowana jako wskazane przez mieszkańców zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Jego koszt został pokryty z budżetu Gminy Zamość i wyniósł 77 137,66 zł.