III Roztoczański Piknik Sołtysów

264

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” już po raz trzeci zaprosiła sołtysów z pięciu Gmin regionu na „Roztoczański Piknik Sołtysów”. Tym razem na miejsce spotkania wybrano Guciów. Delegacja Gminy Zamość była najprawdopodobniej najliczniejsza, w końcu ma aż 35 sołectw.

W sobotę (3.08.2019) na terenie zabytkowej Zagrody Guciów sołtysi, przedstawiciele członkowskich Gmin z obszaru działania LGD „Nasze Roztocze” oraz zaproszeni goście wspólnie wzięli aktywny udział w programie „III Roztoczańskiego Pikniku Sołtysów”. Oprócz samych sołtysów w pikniku uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych Gmin Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Adamów i Józefów. Oficjalnego rozpoczęcia pikniku dokonała Prezes LGD „Nasze Roztocze”, Małgorzata Kwaśniak, następnie głos zabrała Burmistrz Gminy Zwierzyniec, Urszula Kolman, przybliżając zebranym rolę sołtysa na przestrzeni stuleci, podkreślając jednocześnie jego istotną rolę we współczesnym samorządzie. Organizatorzy zadbali, by sołtysi nie mieli okazji do bezczynności – zaplanowano dla nich wiele konkursów i gier sprawnościowych, oraz quizów z wiedzy o regionie. Jednak najwięcej emocji wzbudził konkurs „Sołtys i Sołtyska Roku 2019”. Wygrała Dorota Jurkiewicz – Sołtys Krasnobrodu, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się Patryk Korkosz – Sołtys Guciowa. Uczestnicy wydarzenia mogli ponadto posmakować regionalnych specjałów przy rytmach muzyki ludowej, ale najcenniejszym celem tego spotkania była wymiana doświadczeń i integracja osób pełniących funkcję sołtysa w różnych zakątkach Zamojszczyzny.

UGZ: MJ-S