II edycja konkursu Bitwa Sołectw – do Ostatniej Kropli Krwi

859

Wygrywa sołectwo, którego mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi.

Konkurs trwa od 1 lutego 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Należy oddać krew w trakcie czterech gminnych Akcji zaplanowanych na 2019 rok:

 • 10 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem
 • 19 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Wieprzcu
 • 11 sierpnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem
 • 10 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskiem

Przez cały okres konkursu krew można także oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 (wystarczy zapytać o konkurs i wypełnić krótką deklarację)

WARTO POWALCZYĆ!
DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY ZESPOŁOWE
I INDYWIDUALNE UFUNDOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ!!!

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Zamość.
Celem konkursu jest rozwój honorowego krwiodawstwa w Gminie Zamość
oraz zmotywowanie lokalnej społeczności do wspólnej reakcji na problem ciągłego niedoboru krwi.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 502-102-448, 503-101-199 lub 513-424-226.

Organizatorzy konkursu: Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Gminny Związku OSP RP w Zamościu

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. W konkursie mogą brać udział Mieszkańcy Gminy Zamość.
 4. Konkurs trwa od 01 lutego 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
 5. Udział w konkursie polega na oddawaniu krwi w trakcie czterech gminnych akcji: 10 lutego 2019 r. Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem, 19 maja 2019 r.
  w świetlicy Wiejskiej w Wieprzcu, 11 sierpnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej
  w Mokrem i 10 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskiem. Przez cały okres konkursu krew można także oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.
 6. W konkursie wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 30 listopada 2019 r.).
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w miesiącu grudniu 2019 r. podczas uroczystości podsumowania działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość za rok 2019.
 8. Przewidziane są nagrody zespołowe dla Sołectw za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody indywidualne dla oddających krew biorących udział w konkursie
  w kategorii kobiet i mężczyzn.
 9. Nagrody zapewnia Wójt Gminy Zamość.
 10. Wynik Konkursu jest jawny. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie www.gminazamosc.org.pl.
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.