I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II kadencji

1638

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Zamość odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II kadencji, lat 2019-2021

Radę tworzy 25 młodych mieszkańców Gminy Zamość w tym czterech Radnych wybranych na ostatniej Sesji I kadencji. Wybory do Rady odbyły się  15 marca 2019 r. w dwunastu szkołach z terenu Gminy Zamość, które stanowiły jednocześnie okręgi wyborcze.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Zamość II Kadencji:

Okręg Wyborczy nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Białowoli.
Radna Magdalena Adamczuk

Okręg Wyborczy nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej.
Radna Magdalena Zarek

Okręg Wyborczy nr 3 w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku.
Radny Adrian Sokoliński

Okręg Wyborczy nr 4 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokrem.
Radna Patrycja Malinowska

Okręg Wyborczy nr 5 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniówku.
Radny Artur Krępiński

Okręg Wyborczy nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.
Radna Małgorzata Selech

Okręg Wyborczy nr 7 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie.
Radni: Patrycja Katarzyna Urbańska, Kamil Mateusz Dobromilski

Okręg Wyborczy nr 8 w Publicznej Szkole Podstawowej Kalinowicach.
Radni: Samanta Monika Najda, Nikodem Harczuk, Dawid Pysiewicz

Okręg Wyborczy nr 9 w Publicznej Szkole Podstawowej w Płoskiem.
Radni: Karol Ostasz, Jakub Kozar

Okręg Wyborczy nr 10 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sitańcu.
Radni: Edyta Bochniarz, Oliwia Maria Gąska, Martyna Zuzanna Szaran

Okręg Wyborczy nr 11 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiem.
Radni: Kinga Rozalia Michel, Mateusz Bartnik

Okręg Wyborczy nr 12 w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdanowie.
Radni: Natalia Wojewódka, Kamila Pawlak, Bartłomiej Małecki

Radni wybrani na ostatniej sesji I kadencji z pośród Radnych ustępującej Rady:
Radni: Wiktoria Pakuła, Zuzanna Wojczuk, Oskar Adamiak, Bartłomiej Pikuziński. 

Inauguracyjną sesję Młodzieżowej Rady Gminy Zamość otworzył Bartłomiej Pikuziński. Prowadzący powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap, Radni, Dyrektorzy szkół oraz Nauczyciele.
Zgodnie z przyjętym porządkiem sesji, 25 radnych wybranych  w wyborach z rąk Wójta i Przewodniczącego odebrali gratulacje i pamiątkowe medale. Następnie młodzi Radni złożyli uroczyste ślubowanie wypowiadając słowa Roty zawartej w Statucie: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Zamość sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy”.
W głównej części obrad Młodzież w głosowaniu jawnym wybrała Prezydium Rady. Przewodniczącym został ponownie Bartłomiej Pikuziński (Płoskie) obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Funkcję wiceprzewodniczących powierzono:Wiktorii Pakule (Wólka Wieprzecka) i Karolowi Ostaszowi (Płoskie). Natomiast Sekretarzem został Nikodem Harczuk (Szopinek).

Przed  Radnymi II kadencji Rady stoi wiele  nowych wyzwań.Miejmy nadzieję ,że doświadczenia zdobyte w czasie I kadecji,pozwolą na to aby kolejne 2 lata były o wiele bardziej pracowite i bogate w sukcesy.