Gospodynie promowały Gminę na konferencji

308

Ok. 80 uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zamościu miało okazję zapoznać się z tradycyjną kuchnią kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich Zamojszczyzny, w tym również Gminy Zamość. W trakcie wieczornego bloku wystąpiła też rodzima grupa „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej.

Dnia 22.05.2019 r. w Zamościu rozpoczęła się 3-dniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a konkretnie Katedrę Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu UP. Wprawdzie wykłady zaplanowano w zamojskim Ratuszu, ale pierwszego dnia wieczorem program konferencji przewidywał blok pn. „Prezentacja dziedzictwa kulturowego i walorów turystyczno-przyrodniczych gmin, Lokalnych Grup Działania oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Zamojszczyzny, połączona z degustacją tradycyjnych potraw regionalnych”. Ta część odbyła się w patio Hotelu Renesans, gdzie z rozmachem zaprezentowało się gminne Stowarzyszenie Kobiet 28+, a w szczególności panie z dwóch naszych Kół Gospodyń Wiejskich, Sitaniec i Sitaniec Wolica, na czele. Wystąpił też zespół śpiewaczy ROZTOCZANKI z Wólki Wieprzeckiej. Na prośbę organizatorów konferencji Gmina Zamość zgodziła się pełnić rolę partnera całego przedsięwzięcia. Gospodynie przygotowały dla uczestników konferencji stół obfity w regionalne przysmaki. Oprócz KGW Gminy Zamość swoje stoisko regionalne wystawiał również Biłgoraj. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w promowanie Gminy Zamość, a w szczególności Pani Elżbiecie Hrabowskiej (KGW Sitaniec), Małgorzacie Węgrzyn (KGW Sitaniec Wolica) i zespołowi „Roztoczanki” za nieoceniony wysiłek w propagowaniu rodzimego folkloru i tradycji. Dziękuję Wam!

Agata Piwko – prezes Stow. 28+