Dzień Kobiet w Szopinku

167

Samorząd Gminy Zamość i grupa aktywnych mieszkańców Szopinka zapraszają na Dzień Kobiet w Szopinku.

Niedziela, 10.03.2019. Godz. 14:30. Świetlica wiejska w Szopinku

W programie m.in.

• Życzenia dla Pań
• Występ zespołu Show Men
• Kabaret Lipsko
• Grupa Sabat
• Słodki poczęstunek

ORGANIZATORZY: SOŁTYS Z RADĄ SOŁECKĄ I KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SZOPINKU,
STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH 28+.
WSPARCIE ORGANIZACYJNE: SAMORZĄD GMINY ZAMOŚĆ, GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY ZAMOŚĆ.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”