Dzień Kobiet w Jatutowie

206

Samorząd Gminy Zamość i grupa aktywnych Mieszkańców Jatutowa zapraszają na Dzień Kobiet w Jatutowie.

Sobota. 2.03.2019 r., godz. 16:00.
Jatutów – świetlica wiejska

W programie:

• Koncert żeńskiego zespołu wokalnego ALE CANTARE z Płoskiego
• Skecze kabaretu TAKA POTRZEBA z Łapiguza
• Występ męskiego zespołu wokalnego SHOW MEN z Szopinka
• Degustacja potraw wiejskich przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jatutowie

Organizatorzy:
Koło Gospodyń Wiejskich z Sołtysem i Radą Sołecką Jatutowa,
Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.
WSPARCIE ORGANIZACYJNE:
Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.