Dzień Kobiet w Białobrzegach

179

Samorząd Gminy Zamość i grupa aktywnych Mieszkańców Białobrzeg

zapraszają na

 

Dzień Kobiet w Białobrzegach

sobota, 9.03.2019, godz. 17:00

świetlica w Białobrzegach

  

W programie:

* Powitanie

* Życzenia dla Pań

* Część artystyczna

* Wspólne biesiadowanie

 

Organizatorzy: Sołtys z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach,
Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Wsparcie organizacyjne: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowe poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”