Awaryjne lądowanie samolotu na lotnisku w Mokrem – ćwiczenia

211

Na terenie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, na lotnisku użytku wyłącznego EPZA Zamość, w miejscowości Mokre, w dniu 13.06.2019 r., o godz. 11.00 planowane są ćwiczenia praktyczne (zgrywające) z udziałem wszystkich służb przewidzianych do interwencji (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ratownictwo Medyczne), z uwzględnieniem działań na statku powietrznym. Ćwiczenia organizowane są przez zarządzającego lotniskiem – Aeroklub Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są w ramach przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia. Scenariusz ćwiczeń przewiduje awaryjne lądowanie samolotu w związku z awarią podwozia. Przybyli na lotnisko widzowie i media będą mogli w specjalnie wyznaczonej strefie śledzić na bieżąco prowadzoną akcję, a także przeprowadzać wywiady z przedstawicielami lotniska i służb.