100 lat PCK – obchody zamojskie

468

Pod hasłem „Od 100 lat, WSZĘDZIE, DLA WSZYSTKICH” jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża obchodził zamojski oddział PCK. Uroczysta gala odbyła się 20 listopada 2019 roku w Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu. Podczas uroczystości ogłoszono, że PCK przyznało Gminie Zamość medal uznania za krzewienie idei krwiodawstwa.

Uroczyste spotkanie otworzył oraz poprowadził Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu Jerzy Liberadzki wraz z Emilią Adamczuk i Małgorzatą Swatko z PCK. Jubileusz był doskonałą okazją przypomnienia historii tej organizacji – i tu w formie prezentacji multimedialnych przedstawiono zarys działalności wolontariatu na przestrzeni stulecia. Dalsza część gali to już gratulacje oraz podziękowania dla pracowników, działaczy i instytucji, które przez lata wspierały PCK. Nie zabrakło również słów uznania dla honorowego krwiodawstwa, którego idea i cele na stałe łączą się z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża.
Podczas uroczystości Gminę Zamość reprezentował z-ca Dyrektora Wydziału Społeczno–Administracyjnego Urzędu Gminy, a jednocześnie Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Konrad Dziuba, który złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla Zarządu Zamojskiego Oddziału PCK. Miał również przyjemność odebrać, w imieniu Urzędu Gminy Zamość, medal uznania za krzewienie idei krwiodawstwa na terenie Gminy. Medal wręczył Prezes Jerzy Liberadzki, który również uhonorował członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, wręczając odznaczenia Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. W gronie odznaczonych znaleźli się: Jan Bekier, Wiesław Głuszek, Piotr Kudyk, Tomasz Kukiełka, Paweł Nowak, Henryk Oszust, Mirosław Wojda, Jerzy Żukowski i Bartłomiej Draczka. Tego dnia, korzystając z podniosłych okoliczności podczas uroczystości, wyróżnienia oraz odznaczenia wręczali również m.in. Prezydent Miasta Zamościa i Starosta Powiatu Zamojskiego.

Zarząd Klubu HDK przy UGZ