X Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie

1095

W dniu 23 września 2018 r. po raz dziesiąty Strażacy Powiatu Zamojskiego przybyli do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, aby podziękować Matce Bożej „…i prosić o potrzebne łaski i dary, o to, aby ich służba, tak potrzebna, przebiegała pod Bożą Opieką jak najpiękniej i najbezpieczniej…” to słowa głoszone podczas Eucharystii przez ks. prałata dr Wiesława Galanta-kapelana diecezjalnego Strażaków.
Do Krasnobrodzkiej Pani przybyły delegacje Strażaków Ochotników z Powiatu Zamojskiego, funkcjonariusze Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Po zbiórce przy Kaplicy Objawień na Wodzie nastąpił uroczysty przemarsz do Sanktuarium, aby uczestniczyć we Mszy świętej, którą koncelebrowali m.in. ks. kan. Jan Andrzej Chmaj – kapelan zamojskich Strażaków i ks. prałat dr Wiesław Galant – kapelan diecezjalny Straży Pożarnych. Oprawę muzyczną przemarszu ora Mszy św. zapewniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola.
Z terenu Gminy Zamość udział w uroczystościach wzięła ponad 100 osobowa delegacja Druhen i Druhów z 11 Pocztami Sztandarowymi wraz z Prezesem Honorowym – Wójtem Gminy Zamość Panem Ryszardem Gliwińskim i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druhem Piotrem Koczułapem. W uroczystościach uczestniczyła też ponad 50 – osobowa grupa członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zamość oraz kilkunastoosobowa kadra opiekunów i wychowawców, którzy przebywali na zgrupowaniu w Krasnobrodzie.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec