Wieczór Andrzejkowy w Sitańcu

783

Sołtysi i Rady Sołeckie Sitańca i Sitańca Kolonii oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Sitańca byli organizatorami sołeckiego spotkania pn. „Wieczór Andrzejkowy w Sitańcu”, które odbyło się w miejscowej świetlicy w dniu 22 listopada br. Organizacyjne, wydarzenie zostało wsparte przez Samorząd Gminy Zamość oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Wieczór rozpoczął się od prezentacji utworów literackich pod tytułem „Z czasów dążeń niepodległościowych” przedstawionych przez panie: Elżbietę Hrabowską i Urszulę Tłuczek oraz śpiewanych przez wszystkich uczestników pieśni patriotycznych. Następnie do wspólnego śpiewania pieśni ludowych zaprosił zebranych zespół muzyczny Koła Gospodyń Wiejskich z Wakijowa. Całość wydarzenia została poprzedzona zebraniem sprawozdawczym miejscowego Koła Gospodyń z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.

GOK KC