Śladami Twórców Niepodległej

278

Gra terenowa pod patronatem Wójta Gminy Zamość w ramach gminnych obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

REGULAMIN

Cel:
– popularyzacja wiedzy na temat Narodowego Święta Niepodległości i jego zamojskich twórców;
– popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego;
– nauka i sprawdzian poruszania się z mapą po terenie;
– integracja dzieci i młodzieży MDP OSP oraz innych organizacji z terenu Gminy Zamość.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (w skrócie GOKGZ) przy współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu oraz pomocy organizacyjnej UKS Azymut Siedliska.

Termin i miejsce: 10.11.2018 r. – miasto Zamość.

Gra polega na odnalezieniu miejsc zaznaczonych na mapie i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte na karcie odpowiedzi. Drużyny otrzymują kartę z pytaniami i mapę z zaznaczonymi punktami, gdzie można uzyskać odpowiedź na pytania; na pytania dodatkowe odpowiadamy korzystając z dowolnego źródła, np. internet (o kolejności decyduje poprawność odpowiedzi i czas).

Uczestnicy: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewcząt, działające przy jednostkach OSP z terenu Gminy Zamość, oraz szkolne drużyny harcerskie. Każda drużyna licząca od 3 do 10 osób musi być pod opieką dorosłego opiekuna. Gra odbywa się przy nieograniczonym ruchu ulicznym więc uczestnicy poruszają się po trasie z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i pieszych, i w miarę możliwości powinni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Limit czasu na przejście trasy: 1 godz. Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.
Po przybyciu na określoną w momencie startu metę, należy oddać obsłudze gry wypełnioną kartę zadań. Punkty przyznawane są za pełne odpowiedzi.
Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Zgłoszenia: zgłoszenia drużyn wraz z liczbą osób w drużynie należy dokonać do dnia 31.10.2018 r., osobiście lub telefonicznie, do biura administracji GOKGZ, ul. Peowiaków 92, pok. 24, K.Czerwieniec – kom. 797384702.

Przebieg:
Godz. 10.00 – spotkanie uczestników – parking przy Bramie Szczebrzeskiej i przejście na Rotundę.
Godz. 11.00 – rozpoczęcie gry – klub Spółdzielni Socjalnej Sami Swoi – Nowa Brama Lubelska.
Godz. 13.00 – podsumowanie

Przepisy końcowe:
Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia NNW. Zgłoszenie udziału w grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w regulaminie, i wyrażeniem przez każdego zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 r. (Dz.U nr 133 poz. 883).
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Organizacja przedsięwzięcia jest finansowana z budżetu GOKGZ w ramach zadania „Pielęgnacja polskich tradycji strażackich”, w ramach realizacji zadania własnego Gminy Zamość.

ORGANIZATORZY