Mam pytanie odnośnie drogi nr 3217L (tzw. droga do Siedlisk)…

1419

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie drogi nr 3217L (tzw. droga do Siedlisk). Wymiana nawierzchni na w/w drodze była planowana na lata 2015-2018 jako Priorytety Programu Wsparcia Finansowego Przebudowy Nawierzchni Dróg Powiatowych. Czy w związku z powyższym zostanie wzięte pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i doczekamy się modernizacji?
15.02.2018r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Realizacja inwestycji związanej z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 3217L na odcinku Płoskie – Siedliska jest zadaniem własnym Powiatu Zamojskiego. Samorząd Gminy Zamość wspiera realizację zadań Powiatu, ale dzieje się to kosztem możliwości realizacji zadań gminnych. Po prostu, wpierając finansowo budowę chodników i dróg powiatowych mamy mniej pieniędzy na budowę asfaltowych nawierzchni dróg gminnych. W uchwalonym przez Radę Gminy 26 stycznia budżecie Gminy 2018 roku zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 400 000 zł jako dotacja dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. Powiat Zamojski takiego zadania w swoim budżecie jeszcze nie ma. Wysłałem pismo do Starosty i Zarządu Powiatu wskazujące potrzebę wspólnej realizacji inwestycji w 2018 roku, odcinek około 1900 m.b. od drogi krajowej nr 74 w Płoskiem do początku zabudowy Siedlisk. Wyraziłem w nim gminną ofertę finansowania zadania w kwocie równej 50% wartości. Petycję Mieszkańców w sprawie przebudowy drogi złożyła także Pani Sołtys Siedlisk. Przekazano mi informację, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu, jakie miało miejsce w dniu 15 lutego, podjęto w tej sprawie pozytywne decyzje. Mają one być potwierdzone na najbliższej sesji Rady Powiatu. Proszę więc o cierpliwość, finał już blisko. Wszystko wskazuje na to, że w 2018 droga powiatowa do Siedlisk otrzyma nową i dobrą nawierzchnię.

Pozdrawiam
18.02.2018 r.
Ryszard Gliwiński