Otwarte zebranie wiejskie z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

254

Zapraszamy Mieszkańców i Sympatyków Sołectwa Kalinowice na: Otwarte zebranie wiejskie z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

11.11.2018, Start: godz. 15:00. KALINOWICE- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Boisko szkolne:
Powitanie przybyłych osób

Rozpalenie ogniska – “ogień wolności”

Budynek szkolny:
Odśpiewanie Hymnu Państwowego
Historyczne przemówienia okolicznościowe
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Kalinowic

Wsparcie organizacyjne: Samorząd Gminy Zamość, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowicach i GOK Gminy Zamość