Obchody Dnia Seniora w Skaraszowie

561

Gminny Klub Seniora z siedzibą w Skaraszowie działa od kwietnia 2018 roku. Od tego czasu jego członkowie zorganizowali wiele spotkań wewnętrznych i uczestniczyli w kilku wydarzeniach na terenie Gminy Zamość i Parafii Kosobudy.

Pierwszym wydarzeniem, w którym członkowie Klubu wzięli udział, była uroczysta procesja odpustowa, a następnie uroczystości Bożego Ciała. Zrządzeniem losu Klub od samego początku swojego istnienia rozpoczął silną współpracę z Biblioteką Publiczną Gminy Zamość w Mokrem. Jej dyrektorka, Pani Elżbieta Stankiewicz, zaprosiła seniorów między innymi na prelekcję podróżniczą i spotkanie autorskie z Panią Marią Juszczak. W ramach tej współpracy odbył się również pokaz florystyczny z udziałem Pani Teresy Rypulak oraz narodowe czytanie powieści Stefana Żeromskiego.
Z kolei Pani Jadwiga Gorzała, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, zaprosiła Klub Seniora na ciekawy wykład historyka sztuki, dr Marka Sikorskiego, pod tytułem „Smoczy tydzień”.
W lipcu, w czasie trwania „Folkowiska” w Wierzchowinach, członkowie Klubu zorganizowali stoisko z robótkami na drutach i prezentowali, specjalnie na tą okazję upieczony, korowaj.
Gminny Klub Seniora zawsze angażuje się w działania związane z Parafią w Kosobudach, czego przykładem było uczestnictwo jego reprezentantów w Dożynkach Parafialnych oraz Dożynkach Gminnych w Płoskiem.
Jak do tej pory, największą, sztandarową imprezą, zorganizowaną przez Klub, były obchody Dnia Seniora, które odbyły się 6-go października w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie. Na to wielkie wydarzenie przybyło wielu gości, w tym Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Radni z naszego regionu: Panowie Jerzy Bondyra i Piotr Koczułap, Proboszcz Parafii Kosobudy Ksiądz Józef Zwolak, Dyrektorka Biblioteki w Mokrem Pani Elżbieta Stankiewicz, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich ze Skaraszowa i Wólki Wieprzeckiej oraz Panowie z Koła Chłopa ze Skaraszowa.
Gminny Klub Seniora z siedzibą w Skaraszowie jest jedyną tego typu organizacją na terenie Gminy Zamość. Także na terenie sąsiedniej Gminy Stary Zamość istnieje tylko jeden Klub Seniora, z tym że ma on już ogromne tradycje i dokonania, ponieważ działa od 10 lat. „Szefowa” Klubu ze Skaraszowa, Pani Alfreda Teterycz, wpadła na doskonały pomysł, aby na obchody Dnia Seniora w Skaraszowie zaprosić bliźniaczy Klub z Gminy Stary Zamość. O tym, że była to ze wszech miar słuszna decyzja może świadczyć fakt, że oba kluby natychmiast się zintegrowały, a wspólna zabawa trwała do późnych godzin.
Na szczególną uwagę zasługuje podziwiany przez wszystkich, niezmiernie bogaty, program artystyczny pod hasłem „Seniorzy dla Niepodległej” (6.10.2018), w nawiązaniu do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na scenie świetlicy w Skaraszowie zaprezentowali się seniorzy z obu klubów. Z ogromnym zaangażowaniem i uczuciem śpiewali oni pieśni patriotyczne, a Klub ze Starego Zamościa przedstawił także piękny program artystyczny, tematycznie związany z rocznicą odzyskania niepodległości. Gorąco oklaskiwani byli uczniowie szkoły w Wólce Wieprzeckiej, którzy śpiewali i recytowali utwory patriotyczne. Z kolei Pani Stefania Przygon wzbudziła nastrój pełen zadumy, dzieląc się z zebranymi swoimi wspomnieniami z okresu drugiej wojny światowej. Prawdziwą furorę zrobił Zespól Śpiewaczy „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej. Na zakończenie programu artystycznego wystąpiła Julia Teterycz, która wzruszyła wszystkich, recytacją wiersza „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Następnie Pani Kazimiera Nakapała w imieniu całego Klubu Seniora podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że impreza odbyła się i odniosła niebywały sukces. Pozwolę sobie w całości zacytować treść podziękowania:
”W imieniu Zarządu Klubu Seniora chciałabym podziękować prowadzącym oraz wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie dzisiejszego spotkania, szczególnie Kołu Chłopa ze Skaraszowa, Pani Alfredzie Teterycz, Pani Annie Soboń, Panu Erykowi Janickiemu, Pani Irenie Kucharskiej oraz Pani Jadwidze Gorzale i całemu Klubowi Seniora w Skaraszowie. Dziękuję bardzo za pomoc Samorządowi Gminy Zamość”.
Z kolei prowadząca imprezę, Pani Alfreda Teterycz, zaprosiła wszystkich zebranych do wspólnej biesiady. Wielką atrakcją okazał się ogromny, pyszny tort, ufundowany przez Koło Chłopa za Skaraszowa, które dodatkowo ugotowało jeszcze pyszną zupę, serwowaną przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie. Stoły były zastawione wszelkiego rodzaju specjałami, które wszystkim bardzo smakowały. Potem Koło Chłopa oczarowało uczestników spotkania zorganizowaną przez siebie atrakcją w plenerze, a było to ognisko, na którym grillowano kiełbaski. Teren wokół skaraszowskiej świetlicy rozświetlały malownicze pochodnie. Zebrani przy ognisku seniorzy śpiewali piosenki biesiadne. Zabawa była przednia. A kiedy ostatnie płomienie ogniska przygasały, wszyscy udali się do budynku świetlicy, gdzie oglądali interesującą wystawę fotosów, obrazujących dotychczasową działalność Klubu.
Trzeba przyznać, że organizatorom imprezy udało się zapewnić wiele atrakcji, co podkreślali sami uczestnicy, jak i zaproszeni goście. Klub Seniora ze Starego Zamościa zaprosił nasz Klub na rewizytę, a oba kluby mają nadzieję na dalszą współpracę.

Eryk Janicki