Nowa droga w Wólce Panieńskiej

459

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (osiedlowych) w m. Wólka Panieńska – nr geod. 45/10, 45/17, 45/18, 42/6 (posesje nr 50, 52).
Nową nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku o długości 239 m.b. Ponadto wyasfaltowano wjazdy do nieruchomości, wykonano przyłącza kanalizacyjne do niezabudowanych działek, a pobocza utwardzono materiałem kamiennym.
Koszt inwestycji to 297 751,19 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. w Zamościu.