Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

1162

Kościół i szkoła w Żdanowie stały się miejscem gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

Jeszcze przed Mszą św. pod kościołem pw. św. Stanisława w Żdanowie ustawiły się poczty sztandarowe gminnych szkół, jednostek OSP Gminy Zamość i organizacji kombatanckich, a radni Młodzieżowej Rady Gminy Zamość rozdawali kotyliony uczestnikom gminnych obchodów. W kościele modlono się w intencji Ojczyzny oraz zmarłych Radnych Rady Gminy Zamość, Sołtysów, Pracowników gminnej administracji i innych Samorządowców oraz Druhów Strażaków. Mszę odprawił ks. proboszcz Jacek Rak.
Potem na drodze z kościoła do szkoły uformował się korowód, który zatrzymał się pod szkolną tablicą pamiątkową patrona Józefa Piłsudskiego. Wiązanki kwiatów złożono zarówno pod tablicą, jak i pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, znajdującym się na terenie szkolnym. Dalszą część obchodów kontynuowano w hali sportowej żdanowskiej Szkoły Podstawowej, gdzie wśród dekoracji widniał cytat Marszałka: „Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo”. Tu przywitała wszystkich dyrektor Anna Kowalczyk. Oprócz Wójta Ryszarda Gliwińskiego na uroczystość przybyła m.in. delegacja ustępującego składu Rady Gminy Zamość, jak i grono nowowybranych radnych. Swoją obecność zaznaczyli również członkowie Zarządu Powiatu Zamojskiego, Radni Rady Powiatu Zamojskiego, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – brygadier Mirosław Michoński, pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Skiba – honorowy obywatel Gminy Zamość, dyrektor GOK-u Jarosław Kalbarczyk, dyrektorzy i poczty sztandarowe szkół Gminy Zamość, prezesi, naczelnicy i poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP i organizacji kombatanckich, sołtysi, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, jak i szkolna kadra pedagogiczna, uczniowie i rodzice.
Na początku z koncertem utworów patriotycznych wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod batutą kapelmistrza Józefa Tokarza. Ostatnim utworem Orkiestry był Hymn Narodowy, odśpiewany na baczność przez wszystkich obecnych. Następnie wystąpił Wójt Gminy Zamość, przypominając jednocześnie, że bez niepodległości i wolnej Polski nie byłaby możliwa organizacja tegorocznych wyborów samorządowych, które również odbierać należy w kategoriach Święta Narodowego. Po przemówieniu Wójta zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli szkoły w Żdanowie. Narodowy taniec Polonez w wykonaniu gimnazjalistów oraz pieśni i wiersze patriotyczne wprowadziły wszystkich w uroczysty i radosny nastrój. Była to cenna i wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu, ubrana w artystyczną szatę.
Na koniec uroczystości zaproszono gości na poczęstunek przy kawie i herbacie, przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet 28+ i Koło Chłopa ze Skaraszowa.
Gminne obchody Święta 11 listopada przypomniały wszystkim uczestnikom, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są czymś trwałym, tylko czymś, co trzeba pielęgnować.

SP Żdanów i GOK