Kalinowice na cześć Niepodległości

697

„Ognisko Wolności” i spotkanie mieszkańców w szkole były głównymi elementami zebrania wiejskiego, zwołanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości i zarazem Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Mirosława Kołtuna – sołtysa Kalinowic i radnego Rady Gminy Zamość.

W dniu 11 listopada 2018 roku, po gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które miały miejsce w Żdanowie, mieszkańcy Kalinowic mogli wziąć udział w sołeckim wydarzeniu, zorganizowanym z tej okazji. Sołtys Kalinowic, Mirosław Kołtun, wraz z Radą Sołecką, zwołał na popołudnie tego dnia otwarte zebranie o charakterze patriotycznym. W organizację całego przedsięwzięcia włączył się również Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, gdzie odbyło się to spotkanie, oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wśród gości spoza sołectwa obecny był gminny radny Wojciech Suchowicz – sołtys Wólki Panieńskiej oraz dyrekcja i kadra szkolna. Porządek tego okolicznościowego zebrania składał się z dwóch części: pierwsza to zgromadzenie się przy ognisku, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy; druga część odbyła się w szkole. Ognisko, jako symbol żarliwego pragnienia wolności, podkreśliło wymowę uroczystego spotkania, a także stało się łącznikiem między Ziemią a Niebem. Przy ogniu Sołtys Kalinowic przedstawił również krótki rys historyczny, z ujęciem tematyki utrzymania świeżo odzyskanej niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Komarowem, gdzie pomimo liczniejszej armii bolszewickiej, dowodzonej przez Siemiona Budionnego, najeźdźcy przegrali starcie bitewne z wojskami polskiej kawalerii, dowodzonymi przez ówczesnego pułkownika, a późniejszego generała, Juliusza Rómmela. Po wystąpieniu Sołtysa głos zabrała dyrektor szkoły Jolanta Bondyra, przedstawiając osiągnięcia szkoły. Po dopaleniu się ogniska wszyscy zebrani przenieśli się do pomieszczeń szkolnych, gdzie kontynuowano spotkanie. Tu Sołtys przedstawił ogólny zarys historii Kalinowic i Zamojszczyzny z uwzględnieniem okresu międzywojennego, a radny i sołtys Wólki Panieńskiej Wojciech Suchowicz odczytał napisany na tę okoliczność patriotyczny wiersz. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalinowic przygotowały regionalny kącik gastronomiczny dla uczestników spotkania. Przy kawie i herbacie pani Beata Surmacz, nauczycielka muzyki, zaintonowała pieśń legionową „Pierwsza Brygada”, którą wszyscy uczestnicy odśpiewali z wielkim entuzjazmem, potem śpiewano wspólnie także inne znane polskie pieśni patriotyczne. Rota zakończyła zebranie otwarte mieszkańców Kalinowic. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, w tym wiele rodzin. Atmosfera spotkania była bardzo miła, rodzinna i wspólnotowa, wszyscy wracali do domów zadowoleni z tej lokalnej inicjatywy i podsumowali to wydarzenie stwierdzeniem, że „było warto” poświęcić świąteczny, narodowy czas dla Ojczyzny w naszych Kalinowicach.

na podstawie relacji sołtysa Mirosława Kołtuna