Jestem mieszkańcem gminy, któremu zależy na rozwoju gminy i tworzeniu się prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego…

969

Dzień dobry Panie Wójcie. Jestem mieszkańcem gminy, któremu zależy na rozwoju gminy i tworzeniu się prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. W moim liście do pana poruszę, kilka kwestii, które według mnie należy zmienić lub poprawić ich funkcjonowanie, przy czym zaznaczam, że zdaje sobie sprawę, że mogę się mylić. Zacznę od moim zdaniem najprostszej sprawy, która nie wymaga praktycznie żadnych nakładów a pomoże w komunikacji z mieszkańcami. Chodzi mi o rozwój gminnych mediów, społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, są to według mnie świetne narzędzia do komunikacji z mieszkańcami. Wiem, że gmina ma swoje konto na Facebooku, jest jednak obserwowane przez ok. 1000 osób, co na gminę, która liczy ok. 22 000 mieszkańców jest słabym wynikiem. Na stronę internetową gminy wchodzi się zwykle, gdy ktoś szuka jakiejś konkretnej informacji, a informacje z Facebook, mają większy zasięg, ponieważ wiele osób zobaczy je przez przypadek. Moja propozycją jest zorganizowanie kilku konkursów na zasadzie polub nasz profil, przypuszczam, że wiele osób dowie się dzięki temu o istnieniu gminnego Facebooka. Drugą kwestią jest propozycja nagrywania obrad sesji i udostępniania ich na stronie gminy. Wyjście z taka inicjatywą pozwoli pokazać gminie, że nie ma nic do ukrycia a i mieszkańcy będą mieli dostęp do informacji, co się w gminie dzieje. Co w przyszłości może skutkować większą aktywnością mieszkańców.I tu mam jeszcze taka małą prośbę, niech pan przekaże radnym żeby na radzie gminy zwracali się do siebie w sposób oficjalny. To jest błaha sprawa, ale jednak bardzo wpływa na wizerunek rady, czyli na radzie „Pan Radny X” a po radzie Krzysio, Józio. Jeszcze inną kwestią, którą chciałbym poruszyć jest noszenie odblasków przez mieszkańców, wiem, że gmina zakupiła odblaski i przekazała policji i z tego się bardzo cieszę. Sporo jeżdżę po terenie gminy i zauważyłem, że edukacja przynosi efekty przykładem są najmłodsi mieszkańcy gminy, którzy noszą odblaski. Problemem są dorośli, którzy często są niewidoczni dla kierowców. Zdaję sobie zdanie, że to nie jest zadanie gminy, ale może warto zorganizować jakąś taką małą kampanię społeczna skierowana do dorosłych mieszkańców gminy. Niedługo odbędą się zebrania wiejskie, może warto skorzystać z autorytetu wójta i zaapelować do mieszkańców, aby zadbali o swoją widoczność na drodze. Można też poprosić radnych i sołtysów, aby nosili odblaski, im może wydawać się to śmieszne i niepotrzebne, ale tak właśnie według mnie można zmienić świadomość mieszkańców. Inną sprawą, która chce poruszyć jest też kwestia porządku w gminie, czyli leżące wszędzie śmieci szczególnie po zimie, ale także otoczenie budynków należących do gminy na przykład podjazd pod GOK w Wysokim, budynek nowy zadbany a obok niego dziury, że przejść się nie da. Wydawać się może, że to błahe sprawy, ale to porządek w gminie, jako pierwszy pokazuje, jaki jest gospodarz.
Mieszkańcy szybciej dostrzegą wykoszone pobocza, zadbane chodniki niż inwestycje warte miliony, te oczywiście też są potrzebne, ale nie można zapominać o takich małych sprawach. Inną sprawą już nieco bardziej skomplikowaną jest działalność GZOK, a chodzi mi o zwiększenie zakresu jego działalności żeby ich obowiązki nie kończyły się na zabraniu śmieci z przystanków MZK. Uważam, że GZOK spokojnie mógłby zajmować się naprawą dróg gminnych przynajmniej gruntowych, wiem, że nie posiada odpowiedniego, ale na przykład zakup równiarki szybko by się zwrócił.
Pan wójt często podkreśla, że ma problem, że znalezieniem wykonawców do realizacji przetargów, GZOK spokojnie mógłby przynajmniej część zrealizować o ile jest taka możliwość prawna. Ciekawą alternatywą mogłoby być też powołanie spółdzielni socjalnej. Kwestie inwestycji drogowych też bym chciał poruszyć, mnie osobiście trochę bulwersuje budowanie drogi asfaltowej do 3-4 nowo powstałych domów. Zdaję sobie, że ich mieszkańcy tego oczekują, ale to oni kupili dużo tańsze działki i muszą ponieść tego konsekwencje. Ostatnio dotarła do mnie informacja, że gmina ma problem, ponieważ brakuje wykonawców dróg asfaltowych. A temat fabryki asfaltu na pewno przysporzył gminie trochę problemów, to może pójść inną drogą a mianowicie drogi gminie o mniejszym natężeniu ruchu budować w technologii betonu wałowanego (RCC). Według wykonawców są one nawet trwalsze i bezpieczniejsze. Jeszcze odnośnie przetargów wiem, że rynek zamówień jest teraz bardzo ciężki i kwoty przetargów kolosalne. Czy gmina rozważała skorzystanie z jakiejś platformy do ogłaszania przetargów, przecież nie musi się ograniczać się tylko do rynku lokalnego? Zdaję sobie, że sprawę, że to może być mało popularna decyzja, ale jeżeli lokalni przedsiębiorczy stawiają ceny zaporowe to może jednak warto skorzystać z firm zewnętrznych i spróbować urealnić ceny przetargów.
Jak jest droga to gmina zazwyczaj zaraz buduje oświetlenie, cieszy mnie, że jest ono w technologii LED. Chciałbym poruszyć temat modernizacji starego typu oświetlenia. Wiem, że gmina, kiedyś prowadziła nawet konsultacje społeczne, ale nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem oraz zaczęła w ramach swoich możliwości wymieniać lampy.A może przyśpieszyć ten proces i skorzystać na przykład z programu SOWA, ewentualne nakłady prawdopodobnie szybko by się zwróciły.
Powyżej wymieniłem tylko kilka moich pomysłów, które według mnie warto zrealizować albo przynajmniej je przeanalizować. Mam nadzieję, że Pan Wójt się z nimi zapozna i może któryś z nich zrealizuje. Przepraszam, że list jest taki długi, ale i tematów wartych uwagi w gminie jest dużo.

Z poważaniem
Mieszkaniec gminy
25.06.2018r.

Witam i dziękuję za list. Czyta się go z radością, gdyż przywraca czasami przygaszaną wiarę w przyszłość samorządowej idei. Jej podstawą jest aktywność i świadomość Mieszkańców, oraz szacunek dla tego co robią inni. Porusza Pan (Pani) w liście sprawy i gminne problemy, oraz proponuje konkretne działania. Nie ma w tym emocji, krytyki, jest spokojny obywatelski głos. Dziękuję.
Wiem, że to co robimy dotychczas nie przynosi pożądanych efektów. Strona internetowa, Biuletyn Samorządu Gminy Zamość, system powiadamiania sms, zebrania wiejskie i inne spotkania z Mieszkańcami. To potrzebne, ale trzeba czegoś mocniejszego. Zajmiemy się promocją gminnego konta na Facebooku i informacjami tam zamieszczanymi. -Nagrywanie obrad sesji Rady Gminy i udostępnianie ich na stronie www.gminazamosc.pl. Od nowej samorządowej kadencji (listopad 2018) będzie obowiązek transmitowania i udostępniania nagań obrad Rady Gminy. Przygotowujemy się do tego, analizujemy oferty, być może wrześniowa sesja Rady będzie już transmitowana. Tym bardziej powinniśmy uczyć się zachowania w trackie obrad sesji. Wiem, że trudno nieraz pohamować emocje i pamiętać w nich o tym, że oko kamery śledzi. Ludzkie zmęczenie też jest normalne. Ale ma Pan (Pani) rację. Nasze zachowanie świadczy o powadze tego co dzieje się w trakcie obrad organu stanowiącego Gminy. Noszenie odblasków w trakcie poruszania się po drogach publicznych. Nasze gminne akcje docierają raczej do młodszych. Problem z dorosłymi. Skorzystamy z podpowiedzi działań w tym zakresie. -Porządek w Gminie świadczy o dobrym gospodarzu-. Nie będę z tym polemizował, bo to prawda. Wiem, że działania jakie podejmujemy nie przynoszą zamierzonych efektów. Otoczenie bez śmieci, wykoszone pobocza dróg, wolne od chwastów chodniki, czytelne znaki drogowe, itd. W dużej podmiejskiej Gminie to poważne wyzwanie finansowe i organizacyjne. Niewątpliwie potrzebne są inne niż obecnie działania. -Tutaj dotykamy działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej (GZOK) -. Przed laty GZOK realizował zadania drogowe i remonty w obiektach. Nie do końca to dobrze funkcjonowało. Problem zużycia posiadanego sprzętu i zarządzania Pracownikami w dużej jednostce o charakterze administracyjnym (jednostka budżetowa). Dlatego odstąpiliśmy od realizacji bardziej zaawansowanych zadań. Rok 2018 pokazał, że czas na kolejne analizy. Rynek usług jest drogi a ich jakość nie idzie z tym w parze. Na razie jednak zajmiemy się mniejszymi zmianami w organizacji funkcjonowania GZOK. Poważniejsze decyzje w latach 2019-2020. Trzeba obserwować jeszcze rynek usług. -Budowa asfaltowych nawierzchni dróg do kilku posesji i do nowo powstałych zabudowań-. Tego gminnego problemy nie uda się pewnie rozwiązać. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i nowi Mieszkańcy to też przyszłość Gminy, między innymi poprzez dochody z udziałów w podatkach PiT. Gmina to wspólnota 35 Sołectw i w takich kategoriach też trzeba podejmować decyzje. W samorządowych decyzjach nie da się tylko i wyłącznie stosować zasad rynkowych opłacalności i sprawiedliwości, a sprawiedliwość społeczna ma różne oblicza.. -Problem cen usług 2018 roku i kolejnych lat-. To widać nie tylko w zakresie budownictwa drogowego. Problem nie tylko w cenie i małej konkurencji. Także w zakresie dostępności materiałów. Programy unijne i krajowe lat 2017 – 2019 zrobiły swoje. Inne decyzje na szczeblu Rządu także. Przeanalizuję możliwości szerszego wyjścia z ogłoszeniami o przetargach. Problem z cenami usług w budownictwie drogowym jest jednak w całym Kraju. -Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego-. Nie udało się nam niestety pozyskać na to środków z RPO Województwa Lubelskiego. Kolejne próby podejścia kompleksowo do tematu po roku 2019. Mamy teraz zbyt dużo projektów unijnych i innych zobowiązań finansowych.W przyszłym roku rozpoczniemy analizy i prace przygotowawcze w tym zakresie.
Jeszcze raz dziękuję za tak ciekawy list. Skorzystam z podpowiedzi i uwag. Będę wdzięczny za podtrzymywanie korespondencji. Postaram się odpowiadać szybciej.

Pozdrawiam.
Ryszard Gliwiński
14.07.2018r.