Aktywne Kobiety z Tradycją

306

Grupa nieformalna Aktywne Kobiety z Tradycją pod patronatem Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką” z radością informuje, że przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem w najbliższym czasie stanie tradycyjna wędzarnia z rusztem pieczeniowym – prace są już na ukończeniu.
Wędzarnia powstanie w ramach projektu „Wędzimy, pieczemy, wiemy co jemy – warsztaty domowego masarstwa”.
Projekt realizowany jest w ramach ogłoszonego w lipcu br. przez Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3. Celem tego programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Konkurs wspiera projekty obejmujące działania z dowolnej sfery pożytku publicznego na terenie województwa lubelskiego.
Grupa kobiet z Wysokiego za swój pomysł otrzymała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną projektu i znalazła się wśród 66 – spośród 222, wniosków które dostały dofinansowanie.
Prace nad budową wędzarni są już na ukończeniu w najbliższych tygodniach wszystkich chętnych zainteresowanych tradycyjnym wędzeniem swojskich wyrobów masarskich zapraszamy na warsztaty.

Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”
A. Kwoka