Stowarzyszenie 28+ i Gala Inicjatyw

898
Fotograf: www.emilcabaj.pl

Dokładnie w Międzynarodowy Dzień Wolontariatu (5.12.2017) w zamojskim Okrąglaku odbyła się Gala Inicjatyw Roku oraz 15-lecie Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Na uroczystość przybyły władze z całego powiatu zamojskiego, w tym również nasze gminne, które reprezentował Konrad Dziuba. Aktywnym wolontariuszom wręczono podziękowania, a jubilaci otrzymali mnóstwo gratulacji i życzeń.
Drugą część uroczystości, czyli Galę zwycięskiej inicjatywy 2016, prowadziło Stowarzyszenie 28+, bowiem nasza książeczka „Bajka o Mamutku” otrzymała w poprzedniej edycji pierwsze miejsce. Było to dla nas miłe wyróżnienie, ponieważ do konkursu na Inicjatywę 2016 roku startowało wiele organizacji. Galę rozpoczęła Prezes stowarzyszenia Agata Piwko, która przedstawiła krótką prezentację multimedialną nt. powstania i wydruku zbioru 23 bajek napisanych przez 23 Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość. Rozdawano kolorowe książeczki o Mamutku, a Panie z KGW Hubale, Sitaniec i Jatutów przygotowały poczęstunek w formie domowych ciast. Wszystkie słodkości dedykowano szanownym Jubilatom, jako drobny upominek od naszych Pań. Ponadto, Aniela Kapłon zaśpiewała i zarecytowała wierszyk o naszym bajkowym bohaterze, oba utwory są jej autorstwa. Występ bardzo spodobał się publiczności, czego dowodem były gromkie brawa. Stowarzyszenie Kobiet 28+ nie próżnuje, w tym roku przystąpiliśmy do konkursu na najciekawszą Inicjatywę Roku 2017. Niestety, nie otrzymaliśmy nagrody głównej, ale zauważono nasze działania dla lokalnych społeczności: warsztaty, animacje, spotkania międzypokoleniowe, aktywny udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, za co przyznano nam zaszczytne WYRÓŻNIENIE. Zwycięską Inicjatywą tego roku został „Orszak Trzech Króli w Zamościu”, II miejsce: „Budowa boisk sportowych we wsi Stara Huta”, III: zamojski „Eurofolk”.
W wydarzeniu uczestniczyły władze naszego stowarzyszenia: Prezes Agata Piwko, V-ce Prezes Irena Kucharska, pomysłodawca bajki o Mamutku Daria Burcon, Sekretarz Maria Juszczak–Sowińska oraz Panie z KGW, zrzeszonych w naszej organizacji. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.

Agata Piwko
Prezes Stowarzyszenia Kobiet 28+