Podsumowanie działalności Klubu HDK Gminy Zamość

2290

W dniu 24 listopada br. w świetlicy w Mokrem Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość zorganizował spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, przypadających w dniach 22-26 listopada. Krwiodawcy zrzeszeni w naszym Klubie HDK PCK stanowią niezwykle ważną grupę społeczną. Co roku, dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu, do szpitali trafia krew i leki z niej produkowane, których nie da się niczym zastąpić.
Spotkanie otworzył i przybyłych na uroczystość gości przywitali: Prezes Piotr Kudyk oraz Wiceprezes Rafał Kamiński.
Pierwszą część spotkania wypełniła prezentacja, poświęcona przeprowadzonym w 2017 roku akcjom propagującym ideę honorowego krwiodawstwa. Pierwsza pod hasłem „Honorowa Zawada”, która odbyła się w Zawadzie, druga została zorganizowana w Mokrym pod hasłem „Twoja krew-moje życie”. Obie akcje zakończyły się ogromnym sukcesem oraz rekordową ilością oddanej krwi.
W dalszej części spotkania wręczono podziękowania i wyróżnienia. Obecny zarząd klubu podziękował członkom poprzedniego zarządu: Pawłowi Mrozowi, Bożenie Kozioł, Tomaszowi Bosiakowi.
Następnie zarząd klubu za pomoc w organizacji powyższych akcji przekazał podziękowania: Wójtowi Gminy Zamość Ryszardowi Gliwińskiemu, Dyrektorowi GOK Gminy Zamość Jarosławowi Kalbarczykowi, Prezes Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ Agacie Piwko, Prezesowi Piotrowi Koczułapowi i Komendantowi Tomaszowi Bosiakowi z Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Zamość, Bartkowi Pikuzińskiemu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy Zamość, Kołu Chłopa w Skaraszowie, Rejonowemu Centrum Krwiodawstwa PCK w Zamościu, Kamilowi Kłosowi – DJ PEPO.
Radni powiatu zamojskiego Konrad Dziuba i Jerzy Bondyra w imieniu starosty zamojskiego Henryka Mateja, wręczyli podziękowania dla: Wiesława Głuszka, Sławomira Welcza, Leszka Stankiewicza i Andrzeja Sadło.
Wójt Ryszard Gliwiński wyróżnił: Magdalenę Malinowską, Jolantę Sobstyl, Anetę Zygmunt, Marcina Koziołka, Henryka Oszusta oraz Pawła Wróbla
Serdeczne podziękowania za opiekę, pomoc, wsparcie i zaangażowanie w działanie Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość z rąk przedstawicieli zarządu klubu otrzymał Wójt Gminy Zamość, Pan Ryszard Gliwiński.
W dalszej części spotkania, zebrani krwiodawcy zostali poinformowani o zaplanowanych na rok 2018 kolejnych czterech akcjach oraz planach klubu na przyszłość.
Po oficjalnej części spotkania wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez zarząd klubu oraz Koło Chłopa ze Skaraszowa. Oprawę muzyczną zapewnił Kamil Kłos-DJ PEPO. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

Prezes Klubu HDK PCK
Piotr Kudyk