PCK dziękuje Honorowym Dawcom Krwi

1647

21 listopada 2017 roku w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu odbyło się uroczyste spotkanie, zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu, z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości Prezes Oddzialu Rejonowego PCK Jerzy Liberadzki wraz z Emilią Adamczuk i Małgorzatą Swatko.
Po krótkiej prezentacji multimedialnej przystąpiono do wręczenia wyróżnień i podziękowań od Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka i od Starostwa Powiatowego w Zamościu.
Wójt Ryszard Gliwiński z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość Jarosławem Kalbarczykiem podziękowali za aktywne propagowanie idei honorowego krwiodawstwa poprzez swoje społeczne zaangażowanie w działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, a także za czynny udział w akcjach honorowego krwiodawstwa, szczegolnie tych organizowanych na terenie Gminy Zamość, wyróżniając: Piotra Kudyka, Rafała Kamińskiego, Andrzeja Sadło, Marię Juszczak-Sowińską, Martę Dawidowską, Tomasza Mazurka, Michała Ostasza oraz Grzegorza Zgnilca.
Nasze akcje organizowane w 2017 r. przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość zostały zauważone i docenione przez zgromadzonych gości, między innymi przez prezesa PCK w Zamościu Jerzego Liberadzkiego oraz dr ElżbietęTatarską.
Podczas uroczystości podsumowano  również XIV Edycję Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Prezes Klubu HDK PCK
Piotr Kudyk