Kolędy w Lipsku

2360

Aż sześć zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Zamość wzięło udział w niedzielnej „Mszy Świętej z Kolędami” w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Na zaproszenie księdza proboszcza Tomasza Winogrodzkiego, w dniu 29 stycznia br. zespoły śpiewały bezpośrednio przed, w trakcie i po mszy o 12:00. Rozpoczęły „Czerwone Korale” z Zawady, potem w trakcie homilii zaśpiewały „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii (obydwa zespoły z akompaniamentem Czesława Bartnika), a po mszy wystąpiły „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej z instruktorem Danielem Narolskim. Oprawę muzyczną Mszy Św., sprawowanej przez miejscowych księży, zapewnili kolejno męska grupa wokalna z parafii Lipsko, zespół „Białowolanki” z Białowoli oczywiście i „Echo Lipska” z Lipska rzecz jasna. Następnie, ok. godziny 14:00 wszyscy uczestnicy kolędowania spotkali się w miejscowej świetlicy, gdzie czekały już z poczęstunkiem Panie z Koła Gospodyń Wiejskich – tu pierwsze skrzypce grała przewodnicząca koła, Anna Serafin, która miała swój znaczący wkład w organizację całego wydarzenia. Tym razem w świetlicy to zespoły były widownią, bo dla wszystkich zgromadzonych wystąpiła ze spektaklem jasełkowym nowa grupa teatralna, złożona w większości z dorosłych mieszkańców parafii, a prowadzona przez księdza wikariusza Krzysztofa Hawro. Spotkanie zakończyło się kolejną prezentacją kolęd w wykonaniu zespołów i zgromadzonych gości.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Parafia Lipsko, Samorząd Gminy Zamość, Radny Rady Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Lipsko, OSP Lipsko, OSP Białowola, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Krzysztof Czerwieniec