Litry krwi z „Honorowej Zawady”

1463

„Honorowa Zawada” – pod taką nazwą odbyła się Otwarta Akcja Poboru Krwi, połączona z zawadzkim Dniem Dziecka w dniu 04.06.2017 r. w Zawadzie. Była to pierwsza z dwóch akcji krwiodawczych, organizowanych co roku w Gminie Zamość. Zarejestrowało się 45 osób, jednak po wstępnych badaniach 5 osób nie mogło tego dnia oddać krwi. Ogółem bezcenny płyn oddało 40 osób, tym samym udało się zebrać 18 litrów tego niezastąpionego „surowca”. Jednym z pierwszych dawców był wójt Ryszard Gliwiński, potem do tego honorowego grona dołączył również Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość. Tego dnia krew oddały też dwie osoby z Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, 17 osób/druhów strażaków z Jednostek OSP Gminy Zamość, a pozostali to mieszkańcy Zawady, okolic i terenu Gminy Zamość.
Każdy uczestnik poboru otrzymał zestaw gadżetów, przygotowanych specjalnie na akcję oraz brał udział w konkursach, w których nagrodami były m.in. ogrodowe krzewy lub drzewka ozdobne. Dodatkowo spośród osób, które oddały krew wylosowano 5 płyt zespołu Solaris. Dla każdego dawcy tego dnia w świetlicy w Zawadzie Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały ciepły posiłek.
Nie zabrakło również atrakcji towarzyszących, zwłaszcza dla dzieci. Przygotowano szereg animacji i zabaw, ponadto dzieci wspaniale bawiły się skacząc na kolorowych „dmuchańcach”. A dodatkową atrakcją dla kobiet było skorzystanie z porad kosmetycznych. Odbył się również pokaz pierwszej pomocy, quiz wiedzy o krwiodawstwie, oraz powtarzany co godzinę wspólny taniec „Belgijka”, zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Zamość, która miała także swoje stoisko na placu przy świetlicy.
Organizatorami akcji byli: Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, GOK Gminy Zamość, Rejonowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Rejonowy Oddział PCK w Zamościu, Ośrodek Zdrowie w Zawadzie, Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Młodzieżowa Rada Gminy Zamość, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, Sołtys z Radą Sołecką i OSP w Zawadzie oraz tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Serdecznie podziękowania należą się wszystkim którzy wsparli szczytną akcję, a są to:

  • Sklep medyczny GRUPA POFAM
  • Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych w Płoskiem
  • Firma AVON Ewa Kaszucka
  • Firma SOLMAR Piotr Dawidowski
  • Zespół SOLARIS
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział terenowy w Zamościu
  • Zarząd Rejonowy PCK
  • NZOZ w Zawadzie

na podstawie relacji Marii Juszczak-Sowińskiej z Klubu HDK PCK UGZ