Komunikat z IX Rajdu Rowerowego Suseł 2017

1953

Dnia 23 lipca 2017 roku odbył się po raz dziewiąty Rajd Rowerowy „Suseł 2017”. Jego organizatorami byli: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520” działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu, który w tym roku obchodzi 15 – lecie swego istnienia oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Gminy Zamość. Patronat nad rajdem objęli: Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu Pan Zbigniew Tracichleb, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Trasa rajdu przebiegała po „Ścieżce Rowerowej Gminy Zamość” na długości 40,5 km. Na starcie przy świetlicy wiejskiej w Skokówce o godz. 10:00 stawiło się 112 uczestników. Udział w rajdzie wzięli udział rowerzyści z województwa lubelskiego i podkarpackiego, a także z Ukrainy. W szczególności byli to: pracownicy PKP LHS sp. z o. o. z rodzinami, mieszkańcy Gminy Zamość (Pniówka, Białobrzeg, Sitańca, Zawady, Bortatycz, Skokówki, Mokrego, Płoskiego), Krasnegostawu, Lublina, Zamościa, Zarudzia, Horyńca-Zdroju, Świdnicy, Sośnicy, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego, Józefowa, Adamowa, Siennicy Późnej, Siennicy Królewskiej oraz Rawy Ruskiej.

Po krótkim powitaniu przez Prezesa Klubu HDK PCK „1520”uczestnicy rozpoczęli rajd pod eskortą panów policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zamościa, druhów z OSP Lipsko oraz pomocy medycznej, którą zabezpieczyli pan Ryszard Śliwa i pani Magdalena Tłuczkiewicz – bardzo dziękujemy za pomoc. Trasa wiodła przez: Skokówkę, Zwódne, Pniówek, Białowolę, Lipsko Kosobudy, Lipsko, Lipsko Polesie, Zarzecze, Wierzchowiny, Wychody, Hubale aż do mety rajdu w miejscowości Mokre. Na trasie przewodnicy turystyczni opowiadali o mijanych obiektach i ciekawych miejscach. Miłą niespodzianką dla uczestników rajdu było otwarcie dziecięcej wystawy w Szkole Podstawowej w Białowoli pt. „Krwiodawstwo w oczach dziecka”. Na konkurs wpłynęły 22 prace, które można było oglądać w tym dniu przed obiektem szkoły. Po krótkiej prezentacji przez autorów, wszystkie prace zostały nagrodzone brawami obecnej publiczności oraz nagrodami ufundowanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz Zarząd PKP LHS sp. z o. o. W miejscowości Lipsko przy kościele przywitał uczestników rajdu ksiądz proboszcz Tomasz Winogrodzki zapraszając do zwiedzenia świątyni. Następnie pojechaliśmy do kapliczki pod wezwaniem św. Romana, która spłonęła w dniu 19 lipca 2017. Jeszcze widać było popalone drzewa a z kapliczki został tylko fundament. Smutno nam się zrobiło. Ksiądz proboszcz poinformował, że kapliczka zostanie odbudowana – bardzo nas to ucieszyło i złożyliśmy ofiarę na ten cel.

Kolejnym przystankiem na trasie rajdu była polana przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach. Tu przywitał nas Pan Sołtys wsi Wierzchowiny. Po krótkim odpoczynku organizatorzy zachęcali rowerzystów do wspólnych zabaw rekreacyjnych. Przeprowadzono trzy konkurencje: „Piłeczkami do celu”, „Skakanie na skakance”, „Wiedzy o krwiodawstwie i przejechanej trasie”. Uczestnicy rajdu otrzymali: znaczki rajdowe, Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość oraz statuetkę susła perełkowanego a laureaci konkursów nagrody rzeczowe. Najmłodsi uczestnicy rajdu, którzy jechali na specjalnych fotelikach zamontowanych do rowerów rodziców zostali również nagrodzeni. Na mecie rajdu na boisku śródleśnym w Mokrem, uczestniczyliśmy w „Festynie Rodzinnym z Susłem”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrym zaprosiły nas na wspaniały poczęstunek.

Organizatorzy tj. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520” działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość dziękują wszystkim za udział w rajdzie. Uczestnicy rajdu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia IX Rajdu Rowerowego Suseł 2017.

Zbigniew Pietrynko
Prezes Klubu HDK PCK „1520”

Zdjęcia: Magda Misztal