Jarmark Pawłowski – „Ginące zawody”

1059

6 sierpnia delegacja kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem odwiedziła XVI Jarmark Pawłowski – „Ginące zawody”. Jest to impreza organizowana przez Gminę Rejowiec Fabryczny i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie. Tradycyjnie odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia.
Celem Jarmarku jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie „ginących zawodów”.
Wyjazd Pań z Koła wiązał się ściśle z charakterem imprezy, która nawiązuje do dawnych staropolskich jarmarków, gdzie można zakupić narzędzia i sprzęty codziennego użytku wykonane ręcznie. Uczestnicy mogą na żywo oglądać wykonywanie wyrobów rękodzielniczych oraz próbować własnych sił przy kole garncarskim, czy stanąć za kowadłem kowalskim lub innym urządzeniem, które służyło za warsztat pracy dla wielu osób.
Oprócz licznych warsztatów malarskich, tkackich, garncarskich, bednarskich, kowalskich, dekupażu, rzeźby i wielu innych, imprezie towarzyszyły kapele i zespoły śpiewacze. Motywem przewodnim tegorocznego Jarmarku była kultura romska.