Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (Mokre)

1310

Informuję, że dnia 28.03.2017 r. odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem, Mokre 303, 22-400 Zamość. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem została Pani Beata Nowak.
Zarządzenie Nr 313/17 Wójta Gminy Zamość z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński