Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (Żdanów)

1074

Informuję, że dnia 28.03.2017 r. odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie została Pani Anna Kowalczyk.
Zarządzenie Nr 312/17 Wójta Gminy Zamość z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński