Dożynki Gminno-Parafialne 2017

3978

Tegoroczne dożynki Gmina Zamość obchodziła 3 września wspólnie z parafią Kosobudy, stąd oficjalna nazwa „Dożynki Gminno-Parafialne – Wieprzec Wychody 2017”. Łącznie więc w Dożynkach wzięło udział prawie 40 sołectw, w tym również te zaproszone spoza terenu Gminy Zamość, jak Kosobudy, Bliżów, Szewnia Dolna, a także delegacja partnerskiej Gminy Sanok. Delegacji partnerskiej Gminy Sanok przewodził Paweł Wdowiak, sekretarz i zastępca nieobecnej Pani Wójt, oraz Tadeusz Burka – przewodniczący Rady Gminy Sanok. Wśród gości znalazła się także delegacja Gminy Hołoby z Ukrainy (obwód wołyński) z Natalią Borisiuk – zastępczynią Wójta. Nasza gmina nawiązała współpracę z Gminą Hołoby w ubiegłym roku.
Centrum wydarzeń stanowił plac przy świetlicy sołectw Wieprzec i Wychody, na którym stanęła duża nowoczesna scena z profesjonalną obsługą techniczną i oświetleniem. Po bokach w namiotach swoje stoiska ustroiły poszczególne sołectwa oraz Biblioteka Publiczna Gminy Zamość i Stowarzyszenie 28+, zrzeszające wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość.
Start był deszczowy, dlatego wspólnie zapadła decyzja o rezygnacji z korowodu dożynkowego, mimo że sołectwa przybyły z wieńcami, chlebami i darami ofiarnymi.
Obecnych na placu dożynkowym powitał Ryszard Gliwiński, wójt Gminy Zamość, a następnie wraz z Józefem Siemczykiem, przewodniczącym Rady Gminy Zamość, uhonorował grupę rolników, wręczając im odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je: Marzena i Sławomir Kawalowie z Wólki Wieprzeckiej, Krystyna i Kazimierz Szwaczkiewiczowie z Wieprzca, Tadeusz Adamowicz z Zarzecza, Sebastian Czerwonka z Lipska, Krzysztof Sobczuk z Wysokiego, Karol Tomaszewski ze Zwódnego i Sławomir Gawron z Zawady. Wyróżnieni zostali także Anna Majda z Wychodów i Ryszard Machałek z Wieprzca – starostowie tegorocznych Dożynek Gminno-Parafialnych.
Głównym punktem uroczystości dożynkowych była Msza święta dziękczynna, sprawowana w intencji rolników oraz podziękowania za zebrane plony. Odprawili ją ksiądz Józef Zwolak – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, ksiądz kanonik Jan Chmaj – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i kapelan strażaków powiatu zamojskiego oraz ksiądz Krystian Bordzań – dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Szczególną uwagę zwróciło mądre kazanie ks. Józefa Zwolaka, który w pięknych słowach zawarł ideę dziękowania Bogu za plony i …deszcz, a także szacunku i uznania wobec ciężkiej pracy rolnika, którego praca jest potrzebna na równi każdemu człowiekowi bez względu na status społeczny i pełnione w życiu funkcje.
Oprawę Mszy świętej zapewniły 3 lokalne formacje wokalne i muzyczne: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, schola z parafii Kosobudy oraz „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej. Msza była transmitowana na żywo na antenie Katolickiego Radia Zamość. Po jej zakończeniu odbyło się tradycyjne dzielenie chlebem, upieczonym z tegorocznych zbóż, i co istotne, przestało padać.
Dalsza część spotkania dożynkowego obejmowała już występy zespołów z Gminy Zamość, będących w większości pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury – kolejno wystąpiły następujące formacje: Grupa Teatralna „Bez Maski” z przedstawieniem „Królewna Śnieżka”, „Czerwone Korale” z Zawady, grupa taneczna Fresh Dance z GOK-u, „ShowMen Szopinek”, „Białowolanki”, „Echo Lipska”, „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec, „Sitanianie”, „Ale Cantare” z Płoskiego i kabaret „Taka Potrzeba” z Łapiguza.
Z kolei na placu, wśród publiczności, gości i stoisk, trwała kwesta na rzecz pogorzelców z Kalinowic. Pieniądze do puszek pod opieką Stowarzyszenia 28+ zbierali młodzi radni z Młodzieżowej Rady Gminy Zamość.
W przerwie między występami podsumowano konkurs GOK-u na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, przeprowadzony pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Oceny dokonało specjalnie powołane jury, które punktowało estetykę, związek z dożynkami, pomysł i ogólny wygląd. Autorzy trzech wieńców, które zdobyły największą liczbę punktów otrzymali honorowy tytuł „Laureata Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2017” – w tym roku ten tytuł przypadł sołectwom Chyża, Mokre i Lipsko Polesie.
Niedzielny wieczór dożynkowy wypełniły taneczne rytmy disco dance za sprawą dwóch żywiołowych koncertów gwiazd. Najpierw wystąpił duet GESEK z Elbląga, a potem zespół BASTA z Białostocczyzny. Mokra aura, powrót deszczu i błoto pod nogami nie stanowiły pod sceną żadnego problemu dla rozbawionej publiczności, która tańczyła i wspólnie z artystami śpiewała swoje ulubione przeboje. Zabawa dożynkowa Gminy Zamość zakończyła się grubo po 22:00.

GOK