Czy dopłaty na zmianę pieców są na terenie miasta czy gminy Zamość?

2007

Chciałbym się zapytać czy dopłaty na zmianę pieców są na terenie miasta czy gminy Zamość?
24.01.2017r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Gmina Zamość w 2017 roku nie będzie realizowała programu dopłat do wymiany kotłów grzewczych. Dlaczego?
W skrócie – potrzeba taka nie wynika z żadnych opracowań i programów ( patrz poniżej), oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu gminnego.
Mieszkańcy Gminy oczekują realizacji zadań publicznych – budowy dróg, wodociągów, sieci kanalizacji sanitarnej, chodników, oświetlenia ulicznego, itd.
Dla Gminy Zamość nie ma zewnętrznych programów finansowania wymiany kotłów c.o.
Taki program ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ale jest on dedykowany tylko dla indywidualnych właścicieli nieruchomości.
Szczegóły na www.wfos.lublin.pl

Program taki realizuje Miasto Zamość. W tym przypadku jest to skutek oceny jakości powietrza dla województwa lubelskiego, wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Ocena ta wykazała, że w dwóch strefach zostały przekroczone dopuszczalne poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. Są nimi: obejmująca miasto Lublin Aglomeracja Lubelska oraz – utworzona zgodnie z wymogami ustawy – strefa lubelska, która obejmuje cały pozostały teren województwa. Obszarami przekroczeń są w niej miasta: Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Puławy i Radzyń Podlaski.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego przygotował następujące dokumenty:
1.Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej,
2.aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska.
3.Prognoza oddziaływania programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej na środowisko
4.Prognoza oddziaływania programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska na środowisko.

Miasto Zamość ma wskazane działania naprawcze w „Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” w tym m.in.

  • „Stworzenie systemu dofinansowania wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne – opracowanie systemu i zapewnienie środków
  • „Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów w budynkach osób fizycznych

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
28.01.2017 r.