Zostałem posiadaczem działeczki o pow. 0.5 ha na której stoi budyneczek gospodarczy…

129563

Zostałem posiadaczem działeczki o pow. 0.5 ha na której stoi budyneczek gospodarczy, taka drewutnia oraz trzymam w nim sprzęt do uprawy tej działki, a w Adamowie mam 1.5 ha ziemi na której sieje zboża i mam pytanie. jaki zapłacę podatek od tych 05.ha i tego budynku w waszej gminie.

Dziękuję za kontakt e-mail i ważne pytanie.
Mam mało danych aby odpowiedzieć konkretnie. Nie wiem jak nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów oraz czy budynek gospodarczy jest trwale związany z gruntem. Próbując odpowiedzieć na tak zadane pytanie sięgnąłem do definicji gospodarstwa rolnego, którą zawiera art.2 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.- o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów stanowiących użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Wariant I: Przy założeniu, że wskazana w pytaniu działka o powierzchni 0,50 ha będąca własnością podatnika oznaczona jest w ewidencji gruntów jako użytek rolny i nie jest związana z działalnością gospodarczą, to wówczas będzie ona podlegała podatkowi rolnemu, gdyż łącznie z gruntami o powierzchni 1,50 ha (położonymi na terenie innej gminy) stanowiłaby gospodarstwo rolne o powierzchni 2,00 ha użytków rolnych. A za podstawę opodatkowania dla działki położonej na terenie gminy Zamość należy przyjąć liczbę hektarów przeliczeniowych ustalonych w oparciu o rodzaj i klasyfikację działki o powierzchni 0,50 ha. W sytuacji gdy budynek gospodarczy położony jest na gruntach gospodarstw rolnych i służy wyłącznie działalności rolniczej to jest on zwolniony z podatku od nieruchomości (art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych).
Wariant II: Przyjmując, że działka o powierzchni 0,50 ha zabudowana budynkiem gospodarczym nie jest sklasyfikowana jako użytek rolny i nie jest związana z działalnością gospodarczą, wówczas będzie podlegała podatkowi od nieruchomości według stawek przewidzianych od gruntów i budynków pozostałych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński